• SensUrban Digital tvilling - en strategisk tillgång Strategisk tillgång för smarta städer

  Vi anser att smarta städer inte bara handlar om teknik, utan om att förbättra livskvaliteten för alla. SensUrbans plattform hjälper till att hantera utmaningar som stadsutbredning, energieffektivitet och infrastrukturplanering, och bidrar därmed till hållbarhetsmålen. Genom att möjliggöra en djupare förståelse av stadsdynamiken underlättar vi välgrundat beslutsfattande som leder till ekonomisk tillväxt, miljömässig hållbarhet och förbättrad levnadsstandard.

  Hjälp oss att göra våra städer inte bara mer intelligenta, utan också mer beboeliga, trivsamma och hållbara. Upplev framtidens stadsliv med SensUrban.
SensUrban Digital Twin

Den SensUrban-baserade digitala tvillingen återspeglar verkliga händelser i realtid i 3D Virtual Reality.

SensUrban tillhandahåller verktyg, ekosystem och miljöer för intressenter som vill använda olika tillämpningar och datavisualiseringar på digitala 3D-tvillingar.

Avancerad datavisualisering med otaliga informationslager för smarta städer och smarta byggnader

SensUrban-plattformen möjliggör uppslukande visualisering av olika informationslager på en intuitiv 3D-byggnads-/stadsmodell och ett webbläsarbaserat användargränssnitt, till exempel:
 • Uppgifter om HVAC och andra data för fastighetsautomation
 • Byggnadernas energiförbrukning, energieffektivitet och koldioxidavtryck.
 • Vattenförbrukning, elförbrukning
 • Drift och energieffektivitet för lokal energiproduktion
 • IoT-sensordata, t.ex. luftkondition och luftkvalitet i rum, fukt i byggnaden, rumsplacering och användning etc...
 • Analyserade byggnadsrisker och tillhörande data, t.ex. riskindex för mögel, områden med risk för kapillär fukt, index för inomhusluftkvalitet osv.
 • Användargenererad data, t.ex. feedback från hyresgäster, personalhantering osv.
 • Uppgifter om trafikväder, trafikflöde och parkeringsplatser
 • Vattennät, avloppsnät, fjärrvärmenät
 • Luftkvalitet utomhus i städer, föroreningsnivå och lokalt väder
Visualisering av digitala tvillingar

SensUrban Digital Twin 3D-modeller skräddarsys efter kundens behov.

Tillämpningar


Miljö
Intelligent trafik
Människors flöde
Energieffektivitet
Användning av utrymme
Luftkvalitet
Övervakning
Miljö
Smart City Winter
Smart City Traffic
Smart Weather Aware
Intelligent trafik
Smart Traffic
Smart City Singapore
Smart City Digital Twin
Digital Twin Traffic
Smart och hållbar stad
EV-trafik
Människors flöde
Tillämpningar för smarta städer
Smart Building People Flow
Människor i smarta städer
Hållbar smart stad
Energieffektivitet
Energieffektiva framtida byggnader
Smarta byggnader med låga utsläpp
Hållbar infrastruktur för smarta städer
Användning av utrymme
Medvetenhet om smarta byggnader
Smart miljö Artificiell intelligens
Smart Building Artificiell intelligens
Luftkvalitet
Luftkvalitet inomhus
Luftkvalitet i smarta byggnader
Stadens luftkvalitet
Övervakning
Smart och säker stad
Smart övervakning
Bygga en digital tvilling i 3D

Kund i fokus: FeelPlace - Visualisering av IoT-data för byggnader

Visualisering av IoT-data i 3D-modell

FeelPlace IoT-lösningar för byggnader består av olika typer av IoT-enheter, molnbaserad datalagring och dataanalyssystem. FeelPlace IoT-data och lokal väderinformation integreras (med hjälp av API:er) i byggnadens 3D-modell av SensUrban sw, som körs i klientens webbläsare (Chrome/Edge). Slutresultatet är ett webbläsarbaserat, lättanvänt och mycket visuellt användargränssnitt för smarta byggnader för visualisering av IoT-data, med FeelPlace som varumärke FeelPlace3D.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via något av följande alternativ.

MeshWorks Wireless Oy 

Hatanpään valtatie 48
33900 TAMPERE, Finland


Telefon: +35845 125 9000 

info@mww.fi